Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 07/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DCBZL_00233 - Districtscollege - Notulen 31 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBZL_00234 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBZL_00235 - Zevensterstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12858B - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCBZL_00236 - Dopheidestraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12857B - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBZL_00237 - Bestelling - bloembollen - najaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBZL_00238 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_DCBZL_00239 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_DCBZL_00240 - Districtscollege - Mededelingen van de districtssecretaris van 25 oktober 2022 tot en met 7 november 2022. - Kennisneming

  Kennis genomen