Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 28/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DCBZL_00257 - Districtscollege - Notulen 21 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBZL_00258 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DCBZL_00259 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_DCBZL_00260 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DCBZL_00261 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 21 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen