Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 29 november 2021 (Jaarnummer 69) de vierde aanpassing van het meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, met ondernemingsnummer 0460.709.715.

Argumentatie

Het district wil zijn inwoners stimuleren tot een maximale participatie aan het verenigingsleven en rekent hierbij op de vereniging om een laagdrempelig en aantrekkelijk sportaanbod te organiseren. Voorts moedigt het district de vereniging aan om een actieve bijdrage aan activiteiten en evenementen die door het district georganiseerd worden, te leveren. Deze afsprakennota regelt de samenwerking tussen het district en de vereniging.

De Nationale Sluitingsprijs is de traditionele afsluiter van het wielerseizoen. De wedstrijd wordt verreden sinds 1929 en is traditioneel de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België. Al jarenlang zijn er meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig op dit volksfeest op de Belgisch-Nederlandse grens. 

De Nationale Sluitingsprijs rijdt door het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en dit met verschillende doorkomsten. De officiële start vindt plaats in Berendrecht. Deze koers zorgt voor heel wat supporters de dorpen.

Het evenement vond plaats op 11 oktober 2022.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor ondersteuning voor Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor een bedrag van 1.500,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 1.500,00 euro aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw
Monnikenhofstraat 6
2040 Antwerpen
0460.709.715
BE10 4141 2317 7104
1.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2200
4505144974

Bijlagen

  • Sluitingsprijs_Putte_Kapellen.pdf