Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 80) keurde de districtsraad het reglement goed voor de verdeling van werkingstoelagen aan verenigingen in het district.

26 verenigingen dienden een aanvraag tot werkingsondersteuning in, hiervan komen er 23 verenigingen in aanmerking om deze te ontvangen.

De volgende verenigingen komen niet in aanmerking omdat ze een afsprakennota hebben met het district: 

  • Bears base en softballclub vzw;
  • HANDEN VOL HANDBAL ZANDVLIET;
  • VZW Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder.

Argumentatie

Alle toekenningen werden bepaald volgens het reglement werkingstoelagen. Hiervan voldoen 23 verenigingen aan de voorwaarden, waarvan 19 verenigingen onder budgethouderschap vallen.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het districtsreglement werkingssubsidies van 21 oktober 2019 (jaarnummer 80);
  • gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de beslissing van het college van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale sportbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.
Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De vastlegging van volgende sportclubs werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder:

Vereniging BedragBestelbon
OKRASPORT ZANDVLIET FV500,00 EUR 4505144907
JUDOCLUB Berendrecht vzw500,00 EUR4505143651
NOORDRUNNERS VZW500,00 EUR4505143656
Actieve Molens FV350,00 EUR4505144638
BC De Reigers FV500,00 EUR4505143624
DAVIDSFONDS VZW350,00 EUR4505143657
VRIJE BOND BERENDRECHT FV350,00 EUR4505143912
SOC. SPORT BERENDRECHT VROLIJKE VRIENDEN FV
500,00 EUR4505144734
Poldermuseum Lillo vzw350,00 EUR4505143626
SAMANA BERENDRECHT FV500,00 EUR4505143637
JONGER DAN JE DENKT ZANDVLIET FV500,00 EUR 4505143659
DE BLAUWE BOEFKES FV500,00 EUR4505143658
BC Molengeest 500,00 EUR4505143631
Dansclub Molengeest FV500,00 EUR4505144919
WTC STURMERS500,00 EUR4505144650
TAICHI-CLUB MOLENGEEST FV350,00 EUR4505143634
KWB Berendrecht-Zandvliet FV500,00 EUR4505143654
Geel Zwart '89 VK FV350,00 EUR4505143653
WTC Raffic II FV500,00 EUR4505144839

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en betaling van de toelagen volgens het 'reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo' voor 2022 goed:

AanvragerBedrag
Femma Zandvliet FV750,00 EUR
Eco-Buurtmoestuin De Kroeme Riek VZW
750,00 EUR
HET GEZIN vzw750,00 EUR
TTC De Gilden750,00 EUR 

Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van de toelagen volgens het 'reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo' voor 2022 voor volgende aanvragen: 

Bears base en softballclub vzw
HANDEN VOL HANDBAL ZANDVLIET
VZW Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Femma Zandvliet FV
Putsebaan 159
2040 Berendrecht
België
Ondernemingsnummer: NXX 0035 791 812
Iban nr.: BE87751202240794
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505144925
Tafeltennis De Gilden
Steenovenstraat 86/B8
2040 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer: NXX 0017 520 970
BE68 8333 8973 3334
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505143633
HET GEZIN VZW
Steenovenstraat 95
2040 Berendrecht 
België
0478.009.367
BE06 9734 2384 0322
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505143642
ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek VZW
Noordland 23 B1
2040 Zandvliet
België
0521.831.195
BE29 9731 0403 5564
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505144526

Bijlagen

  • DCBZL_bijl_werkingsondersteuning.pdf