Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DCBZL_00241 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 3.

  2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBZL_00246 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCBZL_00249 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 7 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen