Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBZL_00253 - Lokaal jeugdbeleid - Ondersteuning jeugd. Afsprakennota's jeugdverenigingen 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 21/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00253 - Lokaal jeugdbeleid - Ondersteuning jeugd. Afsprakennota's jeugdverenigingen 2023 - Goedkeuring 2022_DCBZL_00253 - Lokaal jeugdbeleid - Ondersteuning jeugd. Afsprakennota's jeugdverenigingen 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur wenst met volgende jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen een afsprakennota af te sluiten voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023:

 • Chiro De Kievitjes FV;
 • Scouts en Gidsen De Reigers FV;
 • Speelpleinwerking Bos & Hei vzw;
 • Polderkot vzw.

De districtsraad keude op 29 november 2021 (Jaarnummer 69) aanpassing meerjarenplan 4 goed. Hierin werden nominatief de ondersteuning voor bovenstaande verenigingen opgenomen.

Argumentatie

Gezien het belang van de uitstraling van deze verenigingen voor het district, vindt het districtscollege het opportuun om een duurzame samenwerking aan te gaan met deze jeugdverenigingen.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 2023. Uitbetaling zal gebeuren op basis van een afrekening met stavingsstukken nadat de verenigingen deze hebben binnengebracht. 

De bedragen voor de afsprakennota's werden nominatief voorzien bij de aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025.

Juridische grond

 • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige ondersteuning.
 • Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid. 

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorziet onderstaande nominatieve ondersteuning voor volgende verenigingen op het exploitatiebudget 2022:

 • 4.400,00 EUR voor Chiro De Kievitjes FV;
 • 5.000,00 EUR voor Scouts en Gidsen De Reigers vzw;
 • 9.250,00 EUR voor Speelpleinwerking Bos & Hei vzw;
 • 5.000,00 EUR voor Polderkot vzw.

De uitbetaling gebeurt steeds na controle van de stavingsstukken. De stavingsstukken moeten ten laatste 31 oktober 2023 worden ingediend.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota's met een looptijd van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 voor ondersteuning aan hieronder vermelde jeugdverenigingen goed:

 • Chiro De Kievitjes FV;
 • Groepscomité Scouts  De Reigers vzw;
 • Speelpleinwerking Bos & Hei vzw;
 • Polderkot vzw.
 • Artikel 2

  Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van deze ondersteuningsopdrachten 2023 aan volgende jeugdverenigingen goed:

 • 4.400,00 EUR voor Chiro De Kievitjes FV;
 • 5.000,00 EUR voor Groepscomité Scouts De Reigers vzw;
 • 9.250,00 EUR voor Speelpleinwerking Bos & Hei vzw;
 • 5.000,00 EUR voor Polderkot vzw.
 • Artikel 3

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving
  Bedrag
  Boekingsadres
  Bestelbon

  Chiro De Kievitjes FV
  Berendrechtsvoetpad 8
  2040 Antwerpen
  Ondernemingsnummer: NXX 0002.998.090
  Rekeningnummer: BE06 7512 0043 9022

  4.400,00 EUR 

  budgetplaats: 5021000000
  budgetpositie: 6496500
  functiegebied: 2BZL010601A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2BL090710
  budgetperiode: 2300

  4505145539

  Polderkot VZW
  Armenstraatje 32
  2040 Antwerpen
  Ondernemingsnummer: 0770.936.697
  Rekeningnummer: BE88 7512 1120 7941

  5.000,00 EUR 


  budgetplaats: 5021000000
  budgetpositie: 6496800
  functiegebied: 2BZL010601A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2BL090710
  budgetperiode: 2300

  4505145540

  Groepscomité Scouts De Reigers VZW
  Putsebaan 170
  2040 Antwerpen
  Ondernemingsnummer: 0420.785.703
  Rekeningnummer: BE46 1030 7870 2636

  5.000,00 EUR


  budgetplaats: 5021000000
  budgetpositie: 6496800
  functiegebied: 2BZL010601A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2BL090710
   budgetperiode: 2300

  4505145656

  Bos en Hei VZW
  Weverstraat 2
  2040 Antwerpen
  Ondernemingsnummer: 0422.244.463 
  Rekeningnummer: BE40 7510 0147 6763

  9.250,00 EUR 


  budgetplaats: 5021000000
  budgetpositie: 6496800
  functiegebied: 2BZL010601A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2BL090710
  budgetperiode: 2300

  4505145543