Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBZL_00251 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Huis van het Kind Berendrecht - Collegiale brief - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 21/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00251 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Huis van het Kind Berendrecht - Collegiale brief - Goedkeuring 2022_DCBZL_00251 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Huis van het Kind Berendrecht - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Eind oktober 2022 vernam het districtsbestuur in de pers dat het Huis van het Kind in Berendrecht op termijn de deuren zal sluiten. Ook Huizen in Ekeren en Berchem worden gesloten.

Argumentatie

Het districtscollege betreurt de beslissing van de stad Antwerpen om het Huis van het Kind in Berendrecht te sluiten, onder meer omdat met deze beslissing opnieuw wordt ingeperkt in de stedelijke dienstverlening in het district.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.