Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 21/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DCBZL_00250 - Districtscollege - Notulen 14 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBZL_00251 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Huis van het Kind Berendrecht - Collegiale brief - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBZL_00252 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Toekomstverbond - Haventracé - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Collegiale brief - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCBZL_00253 - Lokaal jeugdbeleid - Ondersteuning jeugd. Afsprakennota's jeugdverenigingen 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBZL_00254 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBZL_00255 - Zoutestraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWOU12977A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBZL_00256 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 14 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen