Terug
Gepubliceerd op 17/11/2022

2022_BB_01503 - Kermis - Overdracht abonnement kermisstandplaats - Goedkeuring

burgemeester
do 17/11/2022 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_BB_01503 - Kermis - Overdracht abonnement kermisstandplaats - Goedkeuring 2022_BB_01503 - Kermis - Overdracht abonnement kermisstandplaats - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 november 2022 vroeg de onderneming Van den Branden, Patrick (ondernemingsnummer: 0516.864.005) om haar abonnement op de attractie amusementshal met standplaats 10 op de Sint-Jansplein Najaarsfoor te Antwerpen te mogen overdragen.

Argumentatie

De onderneming Van den Branden, Patrick (ondernemingsnummer: 0516.864.005) wil haar abonnement  met standplaats 10 (amusementshal) overdragen aan de onderneming Hendrickx, Jimmy (ondernemingsnummer 0768.221.588).

Het betreft:

  • standplaats 10, een amusementshal met afmetingen 10 meter breedte x 12 meter diepte op de Sint-Jansplein Najaarsfoor te Antwerpen.

Het ingediende dossier is volledig en bevat alle vereiste documenten. De aanvraag tot overdracht kan bijgevolg goedgekeurd worden.

Juridische grond

Op 2 mei 2018 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad het "politiereglement openbare kermissen en kermisactiviteiten" goed.

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig art. 15§ 2 van het politiereglement openbare kermissen en kermisactiviteiten is een overdracht slechts mogelijk als de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080101 - Een klantvriendelijke dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt de overdracht van volgend abonnement van de onderneming Van den Branden, Patrick (ondernemingsnummer: 0516.864.005) naar de onderneming Hendrickx, Jimmy (ondernemingsnummer 0768.221.588) goed:

  • standplaats 10, een amusementshal met afmetingen 10 meter breedte x 12 meter diepte op de Sint-Jansplein Najaarsfoor te Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

De burgemeester geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/EFMF om de kermiskramer te informeren over de beslissing tot overdracht van zijn abonnement