Terug
Gepubliceerd op 07/04/2023

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 13/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

 • 14:05 Toelichting EU missie Linkeroever klimaatneutraal 2030 (fysiek)

  Behandeld
 • 1.

  2023_DCAN_00142 - Ondersteuning. Cultuur. Organisatie AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCAN_00143 - District Antwerpen. Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCAN_00144 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissies 28 maart en 29 maart 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DCAN_00145 - Districtscollege - Notulen 6 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCAN_00146 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - Zilt en Zoet vzw, Hazara Cultuurhuis fv, Derde Lijn fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCAN_00147 - Huwelijksjubilea - Planning april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCAN_00148 - 100-plussers - Planning april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCAN_00149 - Boomsesteenweg. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13707 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCAN_00150 - Grote Kauwenberg - Pieter van Hobokenstraat. Wegeniswerken. Bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCAN_00151 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCAN_00152 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd