Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCAN_00354 - Ondersteuning. Jeugd. Gekkoo vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Verdaagd