Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00172 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - A.M.I.G.O. vzw, Les Artistes vzw, Les Mamans-Sages d'Anvers: Ikoke Lokendo vzw, Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00172 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - A.M.I.G.O. vzw, Les Artistes vzw, Les Mamans-Sages d'Anvers: Ikoke Lokendo vzw, Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCAN_00172 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - A.M.I.G.O. vzw, Les Artistes vzw, Les Mamans-Sages d'Anvers: Ikoke Lokendo vzw, Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 juni 2022 (jaarnummer 83) keurde de districtsraad de ondersteuningsreglementen 'Districtsfonds: beleef je buurt! Activiteit of evenement' en 'Districtsfonds: beleef je buurt! Project' goed.

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020- 2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed.

District Antwerpen heeft 3 nieuwe aanvragen ontvangen voor een ondersteuning via het reglement Districtsfonds: beleef je buurt! Activiteit/evenement:

Aanvrager, activiteit/evenement en bedrag

Datum en locatie 

Les Artistes vzw
Lambermontmartre 2023

Aangevraagde ondersteuning: 7.500,00 EUR

28 mei 2023 tot en met 24 september 2023
Groenplaats/Zuidpark/Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen

Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw
Reuzenkinderfeest

Aangevraagde ondersteuning: 1.550,00 EUR

4 juni 2023
Sint-Vincentius- en Lange Leemstraat, 2018 Antwerpen

Les Mamans-Sages d'Anvers: Ikoke Lokendo vzw
Festival Diversiteit

Aangevraagde ondersteuning: 3.050,00 EUR

17 juni 2023
De Coninckplein, 2060 Antwerpen


District Antwerpen heeft 1 nieuwe aanvraag ontvangen voor een ondersteuning via het reglement Districtsfonds: beleef je buurt! Project:

Aanvrager, project en bedrag

Datum en locatie 

A.M.I.G.O. vzw
Le(t)s Jam - Zomerstage

Aangevraagde ondersteuning: 5.608,73 EUR

1 juli 2023 tot en met 3 september 2023
Minckelersstraat 2, 2018 Antwerpen (Zomerfabriek)

Argumentatie

De districtssecretaris stelt voor om volgende initiatieven te ondersteunen:

 • De bewonersvereniging Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw organiseert op 4 juni een 'Reuzenkinderstoet' voor kinderen met de reuzen van de wijk, in samenwerking met basisschool Alberreke. De wandeling gaat van het Sint Vincentius-ziekenhuis door de Lange Leemstraat naar de Juffertuin. De optocht wordt begeleid door een jeugdmuziekkapel en een potten-en-pannen-fanfare. Verder is er een verhalenverteller, kindergrime en poppentheater. Er worden 200 kinderen verwacht.

  De projectdeskundige adviseert positief. Het reuzenkinderfeest bevordert de gemeenschapsvorming bij een jonge doelgroep in de wijk Klein Antwerpen. Het gratis initiatief biedt kinderen een originele activiteit die het gevoel van trots in de wijk stimuleert.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 1.550,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: vergoedingen voor de fanfare, dj, poppentheater, verteller en kindergrime, uitgaven voor catering en drukwerk.

 • Les Mamans-Sages d'Anvers vzw organiseert het 'Festival Diversiteit' op het De Coninckplein, in samenwerking met verschillende andere verenigingen (ASMA KVK fv, Rennaissance vzw, Pelican vzw, Sankaa vzw en Internationaal Comité vzw). Op het evenement zijn er optredens van muziekgroepen die de Afrikaanse Rumba onder de aandacht brengen, animatie van enkele kindergroepen en er is plek voor verschillende kraampjes met eten en drinken. Daarnaast heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde een infostand rond het project SAM HIV en presenteert het Internationaal Comité hun Vaderkracht-project. Er worden 600 bezoekers verwacht.

  De projectdeskundige adviseert positief. Dit is een gemeenschapsvormende buurtactiviteit georganiseerd door de Afrikaanse gemeenschap en leden van het buurtsecretariaat Permeke. De activiteit is toegankelijk voor iedereen en mensen uit de wijk worden op de hoogte gebracht. Naast muziek en eten proberen ze ook mensen uit de Afrikaanse gemeenschap te bereiken om deel te nemen aan sociale projecten. Het jaarlijks evenement is intussen een vaste waarde voor de buurt.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 3.050,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: publiciteit, huur geluidsmateriaal en muziekinstrumenten, artiestenvergoedingen (KVR of factuur), Unisono, transport materialen. Telefoonkosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

 • Les Artistes vzw organiseert in 2023 vijf edities van de schildersmarkt ‘Lambermontmartre Musee’. Deze gaan door op 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 september. In tegenstelling tot de voorgaande jaren gaat Lambermontmartre in 2023 niet enkel op de Leopold De Waelplaats door, maar werden er naast het plein aan het museum ook andere locaties gevonden (Groenplaats, en Zuidpark (betonstrook tussen beide parkdelen aan de Waterpoort). De doelgroep van de schildersmarkten zijn kunstenaars, amateurkunstenaars, liefhebbers van kunst en buurtbewoners.
  De organisator heeft er voor gekozen om een aanvraag in te dienen via het reglement Districtsfonds: beleef je buurt!. De organisatie ziet daarmee af van de afsprakennota die in het verleden rond deze activiteiten werd opgesteld.

  De projectdeskundige adviseert positief. Les Artistes vzw biedt met de verschillende schildersmarkten de buurt en geïnteresseerden een extra mogelijkheid om in contact te komen met kunst en lokale schilders en dat op een laagdrempelige manier. Zo wordt cultuurbeleving op een laagdrempelige en toegankelijke manier bevorderd. De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 7.500,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: communicatie en drukwerk, vergoedingen voor kids-atelier, atelier-sketch en muziek, decoratie, meubels en stockruimte, huur camionette, vrijwilligersvergoeding (maximaal 70% van het dagelijkse maximum per persoon, 750,00 EUR), administratieve kosten en algemene onkosten (geen lonen). De ondersteuning kan niet aangewend worden voor kosten die niet eigen zijn aan het project (geen verzekeringskosten, telefoonkosten, website- of internetkosten of brandstofkosten).

 • A.M.I.G.O. vzw biedt met 'Le(t)s Jam - Zomerstage' een intensieve dansstage aan aan 20 sociaal kwetsbare jongeren, afkomstig van Atheneum Antwerpen en de OKAN-school. De zomerstage is een choreografisch project rond afro, hip hop en hedendaagse dans waarvan de deelnemers kunnen proeven en van waaruit zij ook verder inspiratie halen om zelf uit te proberen en te groeien en te creëren. Het eindresultaat zijn negen gratis toonmomenten in de Zomerfabriek waar de deelnemers hun zelfgecreëerde choreografie tonen voor publiek.

  De projectdeskundige adviseert positief. Het initiatief van A.M.I.G.O. vzw bevordert de cultuurbeleving in het district. Het geeft kansen aan jongeren om hun talent tonen op laagdrempelige toonmomenten. Het voorziet in professionele coaching met oog voor artistieke ambitie. De organisatie heeft al eerder kwaliteitsvolle dansprojecten gepresenteerd.
  De begroting is transparant en evenwichtig samengesteld met vergoedingen voor de professionele coaching en organisatie.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 5.608,73 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: vergoedingen artistieke coaching & dramaturgie, techniek, productie en communicatie.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale participatie en verenigingsleven.

Algemene financiƫle opmerkingen

Artikel 10 uit de ondersteuningsreglementen Districtsfonds: beleef je buurt! Activiteit/evenement en Districtsfonds: beleef je buurt! Project:

 • toegekend bedrag lager dan of gelijk aan 7.500,00 EUR: het toegekende bedrag wordt volledig uitbetaald na goedkeuring door het bevoegd orgaan;
 • toegekend bedrag hoger dan 7.500,00 EUR: 70% van het toegekende bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring door het bevoegd orgaan, het saldo wordt uitbetaald na de rapportage en positieve evaluatie.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning aan volgende initiatieven goed:

Aanvrager en initiatief Bedrag

Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw
Reuzenkinderfeest

 1.550,00 EUR 

Les Mamans-Sages d'Anvers vzw
Festival Diversiteit

 3.050,00 EUR 

Les artistes vzw
Lambermontmartre Musee 2023

 7.500,00 EUR

A.M.I.G.O. vzw
Le(t)s Go - Zomerstage

 5.608,73 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw
Mechelsesteenweg 16
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0471.479.188
Rekeningnummer:
BE89 0004 6928 4885
1.550,00 EURbudgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2300
4505149634
Les Mamans-Sages d'Anvers Ikoke - Lokendo vzw
Lange Beeldekensstraat 324
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0682.621.167
Rekeningnummer:
BE07 1431 0185 6266
3.050,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505149627
Les Artistes vzw
Lambermontplaats 16
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0863.070.663
Rekeningnummer:
BE04 0014 2760 0631
7.500,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505149633
A.M.I.G.O. vzw
Van Ertbornstraat 5 bus 4
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0817.197.383
Rekeningnummer:
BE18 0016 1596 8365
5.608,73 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505149635

Bijlagen

 • Aanvraag_KleinAntwerpen_Reuzenkinderfeest.pdf
 • Aanvraag_LesMamansSages_FestivalDiversiteit.pdf
 • Aanvraag_LesArtistes_Lambermontmartre.pdf
 • Aanvraag_AMIGO_LetsGoZomerstage.pdf