Terug
Gepubliceerd op 07/04/2023

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

 • 13:30 Toelichting project 'Marnix' en stavaza projecten Kiel

  Behandeld
 • 14:30 Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting

  Behandeld
 • 1.

  2023_DCAN_00164 - Konijnenwei. Speelterrein. SWOU12299 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCAN_00165 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCAN_00166 - Bestek GAC_2023_02586. Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCAN_00167 - GAC/2020/01392/P1/AN06 - Herstellen skatebowl Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCAN_00168 - Beerschotstraat - Schijfwerpersstraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13710A. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCAN_00169 - District Antwerpen. Baron Joostensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCAN_00170 - District Antwerpen. Belegstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCAN_00171 - District Antwerpen. Veldstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCAN_00172 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - A.M.I.G.O. vzw, Les Artistes vzw, Les Mamans-Sages d'Anvers: Ikoke Lokendo vzw, Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCAN_00173 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - Koninklijk Harmonieorkest Ste.- Katarina en Peter Benoit vzw, LAIKA vzw, Muziekavond nooddorp Linkeroever, Pizzadays & Young Music. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCAN_00174 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Buurt in bloei - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_DCAN_00175 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestelling op investeringsbudget. Aankoop digitaal scherm - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_DCAN_00176 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 14.

  2023_DCAN_00177 - Districtscollege - Notulen 20 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_DCAN_00178 - Zuidervelodroom - Vernieuwing halfverharding - Goedkeuring

  Goedgekeurd