Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

2023_DCAN_00241 - Wijkplan water en groen. Stadspark - SWOU12784B - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
di 02/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00241 - Wijkplan water en groen. Stadspark - SWOU12784B - Kennisneming 2023_DCAN_00241 - Wijkplan water en groen. Stadspark - SWOU12784B - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Bestek GAC_2020_01487

 Selectie en bestek

Goedkeuring college

5 maart 2021

1846

Publicatie

 

17 mei 2021

 

Gunning

Goedkeuring college

2 juli 2021

5448

Toewijzingsbrief

 

22 juli 2021

 

Opdracht SWOU12784B

Gunning

Goedkeuring college

17 september 2021

7567

Toewijzingsbrief

 

24 september 2021

 

Wijkplan water en groen
Kennisneming college
31 maart 2023
9108

Op 17 september 2021 (jaarnummer 7567) gunde het college de opdracht SWOU12784B voor de opmaak van het wijkinrichtingsplan (vanaf heden wijkplan genoemd) Stadspark aan de firma De Urbanisten BO, Keilestraat 9/1 ver-F, 3029 BP Rotterdam (ondernemingsnummer NL857451157B01), voor een bedrag van 227.447,50 EUR (exclusief btw), op basis van het bestek GAC/2020/01487. De opmaak van de studie wijkplan water en groen Stadspark startte op 28 september 2021. 

De opmaak van wijkplannen water en groen kadert binnen een stedelijke strategie om stad Antwerpen te wapenen tegen de impact van de klimaatverandering. De stad engageert zich om de nodige adaptatiemaatregelen te nemen.

Aan het consortium werd de opdracht gegeven om een wijkplan op te maken voor het deelgebied Stadspark. Het is een instrument dat aangeeft hoe en waar water en groen op wijkniveau een strategische en kwalitatieve plaats kunnen krijgen. Het heeft als bijkomend doel concrete handvaten mee te geven voor de heraanleg van de publieke ruimte. Er worden meerdere oplossingen en scenario’s aangereikt om op korte en lange termijn te werken naar een klimaatrobuuste wijk.

Op 31 maart 2023 (jaarnummer 9108) heeft het college kennis genomen van het wijkplan water en groen Stadpark, SWOU12784B.

Argumentatie

Het wijkplan water en groen Stadspark werd in september 2022 afgerond. De opmaak van dit plan werd opgevolgd aan de hand van projectgroepen, afgewisseld met interactieve workshops, waar verschillende stadsdiensten en stedelijke partners vertegenwoordigd werden.

Analyse

De wijkplannen water en groen zijn een vervolg op wijkniveau van het Waterplan, het Groenplan en bouwen waar mogelijk verder op de districtsgroenplannen. Per wijk werden de grootste knelpunten voor hitte, groen, water en droogte geanalyseerd en in kaart gebracht en naast het gebruik van de publieke ruimte gelegd. Uit deze objectieve analyse volgen verschillende strategieën om de wijk klimaat-robuust te maken. Externe communicatie of participatie maakte geen onderdeel uit van de opdracht.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030105 - Ontharden van straten en pleinen
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030106 - Waterplan wordt in elk project geĆÆmplementeerd
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0403 - Groen in het publiek domein
2LMS040301 - Opmaken lokale groenplannen en wijkgroenplannen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het wijkplan water en groen Stadspark, SWOU12784B.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Samenvatting_WWG_Stadspark.pdf