Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

di 02/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

 • 13u30 Toelichting tussentijdse rapportage project Zorgzaam SJP

  Behandeld
 • 1.

  2023_DCAN_00241 - Wijkplan water en groen. Stadspark - SWOU12784B - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2023_DCAN_00242 - Bestek GAC_2023_02604. Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCAN_00243 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 16 mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DCAN_00244 - Districtscollege - Notulen 24 april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCAN_00245 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - ANNA3 vzw, Elegast vzw - Dagcentrum Den Dam, Jeugdhuis 't Link fv, Beiaardconcerten Sint-Catharinaplein Kiel, Pizzadays & Young Music Sint-Andriesplaats. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCAN_00246 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - Commons Lab Antwerpen vzw, Eersteklas vzw, fundament2060 vzw, wp Zimmer vzw, Hazaristan culturele vereniging fv, Luchtbal Noord Bloemt. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd