Terug districtscollege Antwerpen

Mon 08/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

A-punten

Stadsbeheer

Markten en Foren

District Antwerpen

Publieke Ruimte

Lokaal Cultuurbeleid (vzw)

Proces

B-punten

District Antwerpen

Proces

Publieke Ruimte

Projecten

Publieke Ruimte - Lokaal Groenbeleid


Publicaties

Agenda