Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00289 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraad en algemene raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00289 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraad en algemene raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming 2023_DCAN_00289 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraad en algemene raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het secretariaat van district Antwerpen stelde een planning op met de data van de zittingen van de districtsraad en de algemene raadscommissie in de eerste helft van 2024.

Juridische grond

Volgens artikel 19 en 126 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 6 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter tot bijeenroeping van de districtsraad.

Volgens artikel 14 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter van de raadscommissie tot bijeenroeping van de raadscommissie.

Argumentatie

Om de leden van het districtscollege en de districtsraad in staat te stellen tijdig een planning van hun agenda's op te maken, is het aangewezen de data van de vergaderingen van de districtsraad en de algemene raadscommissie vast te stellen.

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het volgende:

  1. de algemene raadscommissie gaat in principe door op maandag, een week vóór de districtsraad, om 20 uur;
  2. de districtsraad gaat in principe door op de 3de maandag van de maand, om 20 uur.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van onderstaande data voor de districtsraads- en algemene raadscommissiezittingen tot en met juni 2024:

DistrictsraadAlgemene raadscommissie
Maandag 22 januari 2024Maandag 15 januari 2024
Maandag 26 februari 2024 Maandag 19 februari 2024
Maandag 18 maart 2024Maandag 11 maart 2024
Maandag 22 april 2024Maandag 15 april 2024
Dinsdag 21 mei 2024Maandag 13 mei 2024
Maandag 17 juni 2024Maandag 10 juni 2024

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.