Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00288 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00288 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming 2023_DCAN_00288 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats. Aan de hand van een gezamenlijke akte van voordracht werd het districtscollege verkozen. De leden van het districtscollege kozen uit hun midden een voorzitter van Belgische nationaliteit, zijnde de districtsburgemeester.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 50 en 129 stellen dat het districtscollege vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt;
 • artikelen 50 tot en met 57, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van het college van burgemeester en schepenen).

Argumentatie

Het districtscollege vergadert in principe wekelijks op maandag om 13u30. Er is geen bijgevoegde agenda noch hoogdringende punten, tenzij het niet anders kan.

Het districtscollege bepaalt de vergaderdata van de zittingen van het districtscollege voor 2024 en stelt een planning op voor de vergaderdata van de districtsraad en de bestendige raadscommissies.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande vergaderdata voor de districtscollegezittingen in 2024: 

Districtscollege 2024

 • Maandag 8 januari 2024;
 • Maandag 15 januari 2024;
 • Maandag 22 januari 2024;
 • Maandag 29 januari 2024;
 • Maandag 5 februari 2024;
 • Maandag 12 februari 2024 – Krokusvakantie;
 • Maandag 19 februari 2024;
 • Maandag 26 februari 2024;
 • Maandag 4 maart 2024;
 • Maandag 11 maart 2024;
 • Maandag 18 maart 2024;
 • Maandag 25 maart 2024;
 • Dinsdag 2 april 2024 – Paasvakantie;
 • Maandag 8 april 2024 – Paasvakantie;
 • Maandag 15 april 2024;
 • Maandag 22 april 2024;
 • Maandag 29 april 2024;
 • Maandag 6 mei 2024;
 • Maandag 13 mei 2024;
 • Dinsdag 21 mei 2024;
 • Maandag 27 mei 2024;
 • Maandag 3 juni 2024;
 • Maandag 10 juni 2024;
 • Maandag 17 juni 2024;
 • Maandag 24 juni 2024;
 • Maandag 1 juli 2024; 
 • Maandag 8 juli 2024;
 • Maandag 15 juli 2024;
 • Maandag 22 juli 2024;
 • Maandag 29 juli 2024;
 • Maandag 5 augustus 2024;
 • Maandag 12 augustus 2024;
 • Maandag 19 augustus 2024;
 • Maandag 26 augustus 2024; 
 • Maandag 2 september 2024;
 • Maandag 9 september 2024; 
 • Maandag 16 september 2024;
 • Maandag 23 september 2024;
 • Maandag 30 september 2024;
 • Maandag 7 oktober 2024;
 • Maandag 14 oktober 2024; 
 • Maandag 21 oktober 2024;
 • Maandag 28 oktober 2024 – Herfstvakantie;
 • Maandag 4 november 2024; 
 • Dinsdag 12 november 2024; 
 • Maandag 18 november 2024;
 • Maandag 25 november 2024;
 • Maandag 2 december 2024; 
 • Maandag 9 december 2024;
 • Maandag 16 december 2024;
 • Maandag 23 december 2024 – Kerstvakantie.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.