Terug
Gepubliceerd op 07/04/2023

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 20/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

 • 1.

  2023_DCAN_00153 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op exploitatiekrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCAN_00154 - Bestek GAC_2023_02592 (SWOU12297). Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCAN_00155 - Boerhaavestraat - Maatstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13459 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 4.

  2023_DCAN_00156 - Kasteelpleinstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13642 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCAN_00157 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCAN_00158 - District Antwerpen. Abdijstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCAN_00159 - District Antwerpen. Hubert Lampolaan - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCAN_00160 - District Antwerpen. Jan Van Beersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCAN_00161 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - AMAJ vzw, Citaat op Straat fv, Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw, SNOBS#8, OLICSA-Sint-Lievens Basket vzw, Bruiswater vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCAN_00162 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lenteklaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCAN_00163 - Districtscollege - Notulen 13 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd