Terug
Gepubliceerd op 07/04/2023

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 06/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy

 • 1.

  2023_DCAN_00077 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCAN_00078 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCAN_00079 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

 • 4.

  2023_DCAN_00080 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Vierde kwartaal 2022. Intrekking - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCAN_00081 - District Antwerpen. vzw Lokaal Cultuurbeleid - Wijziging afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Advies - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCAN_00082 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Groen in straten en op pleinen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCAN_00083 - Bestek GAC_2022_02489. Raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting - Bestek en procedure - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCAN_00084 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 20 februari 2023 - Kennisneming

 • 9.

  2023_DCAN_00085 - Districtscollege - Notulen 23 januari 2023 - Goedkeuring

 • 10.

  2023_DCAN_00086 - Ondersteuning. Districtsfonds: beleef je buurt! - The Bracket Percussion vzw, Sprek en Boonen vzw, De Virtuele Mens vzw, Youth Zone vzw, Nieuwjaarsdrink Ossenmarkt. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring