Terug districtsraad Antwerpen

Mon 22/05/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

Openbare zitting

A-punten

District Antwerpen

Publieke Ruimte
Lokaal Cultuurbeleid (vzw)
Proces

B-punten

District Antwerpen

Publieke Ruimte
Participatie

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen