Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_AM_00009 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Parkeerkaarten vs. detectie door parkeerwagens

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Niet behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_AM_00009 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Parkeerkaarten vs. detectie door parkeerwagens 2023_AM_00009 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Parkeerkaarten vs. detectie door parkeerwagens

Motivering

Indiener(s)

Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer

Gericht aan

Marita Wuyts

Tijdstip van indienen

wo 15/03/2023 - 11:35

Toelichting

Het gebeurt geregeld dat wagens met een gehandicaptenkaart in Antwerpen een parkeerboete in de bus krijgen, aangezien de controle op correct parkeren in ons district geregeld gebeurd met automatische parkeervoertuigen. Deze scannen de nummerplaten van geparkeerde wagens, die niet altijd gelinkt zijn aan de gehandicaptenkaarten van de bestuurders. Deze bestuurders met gehandicaptenkaart krijgen uiteraard bij betwisting steevast hun boete kwijtgescholden, maar dienen wel iedere keer doorheen de administratie hiervoor te gaan. 

Wij vrezen dat bij het voorgestelde systeem voor parkeerkaarten voor zorgverstrekkers en bezoekers (aangekocht door bewoners) er een soortgelijke kafkaiaanse situatie zal ontstaan bij het gebruik van deze parkeervoertuigen. 

We stellen daarom het volgende amendement voor:


De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk', voor het deel dat betrekking heeft op het grondgebied van district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 30 september 2022 (jaarnummer 8006),

gunstig op voorwaarde dat

er een adequate oplossing wordt uitgewerkt m.b.t. het detecteren van beschikbare speciale parkeerkaarten (gehandicapten, zorgverstrekkers, bezoekers, ...) door automatische parkeervoertuigen.