Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_AM_00010 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Duiding kunstwerk publieke ruimte

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_AM_00010 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Duiding kunstwerk publieke ruimte 2023_AM_00010 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Duiding kunstwerk publieke ruimte

Motivering

Indiener(s)

Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer

Gericht aan

Marita Wuyts

Tijdstip van indienen

do 16/03/2023 - 17:08

Toelichting

Het werk Figures of Absence van Goshka Macuga uit 2021 is een prachtig voorbeeld van de rijke kunstcollectie van de stad. Vanuit onze fractie juichen we dergelijke commissies, en het plaatsen van dergelijke artistiek kwalitatieve werken in de openbare ruimte meer dan toe.

Zoals vele kwalitatieve kunstwerken echter, betreft de appreciatie ervan niet alleen een inschatting van de vorm, maar ook van het concept. Publiek dat in een park voorbij een beeld loopt, heeft vaak enkel toegang tot het eerste: een visuele appreciatie van de getoonde vormen. Om een volledig begrip te kunnen krijgen van het gehele werk, is een (kleine) uitleg van de totstandkoming, visie, context, idee of concept ook van belang. Zeker bij meer abstracte of conceptuele werken zoals Figures of Absence. We wensen dat alle mensen in onze stad, en niet enkel kunstkenners, de werken in onze openbare ruimte ten volle kunnen begrijpen en waarderen. 


We stellen daarom het volgende amendement voor:

De districtsraad Antwerpen adviseert de plaatsing van het standbeeld 'Figures of Absence' in het Stadspark, 2000 Antwerpen, gunstig op voorwaarde dat er naast de vermelding van naam, titel, jaartal, materialen, etc., een korte inhoudelijke duiding wordt toegevoegd over het concept achter het werk.