Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

Besluitenlijst  districtsraad Antwerpen

ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

 • Notulen 20 februari 2023

  Behandeld

  Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 20 februari 2023, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.

 • 1.

  2023_DRAN_00014 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 2.

  2023_AM_00009 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Parkeerkaarten vs. detectie door parkeerwagens

  Niet behandeld
 • 3.

  2023_DRAN_00015 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 5.

  2023_AM_00010 - Amendement van raadsleden Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer: Duiding kunstwerk publieke ruimte

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DRAN_00016 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Plaatsing beeld "Figures of Absence" in het Stadspark, 2000 Antwerpen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DRAN_00022 - District Antwerpen. Afbouw verkeerslichten - K688. Bestendigen proefopstelling. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DRAN_00017 - District Antwerpen. Albert Grisarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DRAN_00026 - District Antwerpen. Bervoetstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DRAN_00018 - District Antwerpen. Brusselstraat (gedeelte stad) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DRAN_00027 - District Antwerpen. Gounodstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DRAN_00023 - District Antwerpen. Jasmijnstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_DRAN_00028 - District Antwerpen. Jozef De Bomstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_DRAN_00029 - District Antwerpen. Kasteelpleinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_DRAN_00024 - District Antwerpen. Limburgstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_DRAN_00030 - District Antwerpen. Stefaniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2023_DRAN_00019 - District Antwerpen. Vleminckveld - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2023_DRAN_00025 - District Antwerpen. Vlijtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2023_DRAN_00031 - Burgerbegroting - Spelregels idee├źn indienen (stap 2) - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 19.

  2023_MOT_00025 - Voorstel tot motie van raadsleden Orry Van de Wauwer, Annelies Thoelen: tot het ondertekenen van het TruStone convenant door het districtsbestuur Antwerpen met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken.

  Goedgekeurd
 • 20.

  2023_MOT_00024 - Voorstel tot motie van raadsleden Orry Van de Wauwer, Annelies Thoelen: Voorstel tot motie tot advies aan het college van burgemeester en schepenen tot het ondertekenen van het TruStone convenant met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken.

  Goedgekeurd
 • 21.

  2023_MOT_00026 - Voorstel tot motie van raadsleden Anne Poppe, Simon Verreet: Motie tijdelijke invulling gronden Kielsevest

  Goedgekeurd
 • 22.

  2023_MOT_00027 - Voorstel tot motie van raadsleden Freek Niesten, Annemie Demeyer, Bart Steyaert, Laura Delmas: Scheldeoeververbindingen

  Goedgekeurd
 • Uitnodiging toelichting voorontwerp Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (wordt geagendeerd op agenda districtsraad mei)