Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

Besluitenlijst  raadscommissie Antwerpen

ma 12/06/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

 • 20:00 Toelichting Digipolis - paswoordreset

  Behandeld

  Voor 19 juni dient, vanwege de veiligheid, het wachtwoord waarmee wordt ingelogd bij de toepassingen van de stad (zoals bijvoorbeeld eBesluitvorming) weer veranderd te worden. Digipolis komt, om dit in goede banen te leiden, hier een korte toelichting over geven. 

 • 20:15 Toelichting definitief ontwerp landschapsontwerp en beheerplan Scheldeboorden Linkeroever - deel midden en zuid

  Behandeld
 • 1.

  2023_DRAN_00068 - Landschapsontwerp en beheerplan Scheldeboorden Linkeroever. Deelgebieden midden en zuid. District Antwerpen - Definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

  Behandeld
 • 21:15 Toelichting voorontwerp nieuw openbaar domein Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat & binnengebieden woonblokken

  Behandeld
 • 2.

  2023_DRAN_00071 - Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat en binnengebieden woonblokken. Infrastructuurproject Woonhaven. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13182 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Behandeld