Terug
Gepubliceerd op 03/10/2023

Agenda  raadscommissie Antwerpen

ma 09/10/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

 • 20.00: Toelichting wijziging parkeerzonering Antwerpen

 • 20.45: Toelichting concept wegeniswerkingen Wapper (Hopland)

 • 21.30: Toelichting projectdefinitie & concept tijdelijke ingrepen Cap-A-City

 • 1.

  2023_DRAN_00112 - Parkeerzonering in alle districten - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DRAN_00119 - Wapper (Hopland). Wegeniswerken. SWOU12389 - Concept. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DRAN_00120 - De Grote Verbinding. District Antwerpen. SWPR13613. Cap-A-City - Projectdefinitie en concept tijdelijke ingrepen. Advies - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DRAN_00121 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring