Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00039 - Cogels-Osylei. Wegeniswerken. SWOU10063A - Samenwerkingsovereenkomst - ondertekening - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00039 - Cogels-Osylei. Wegeniswerken. SWOU10063A - Samenwerkingsovereenkomst - ondertekening - Goedkeuring 2023_DCBE_00039 - Cogels-Osylei. Wegeniswerken. SWOU10063A - Samenwerkingsovereenkomst - ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege Berchem6 december 2021267
mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college24 december 202110437
definitief ontwerpgoedkeuring districtscollege Berchem3 oktober 2022177

Het districtscollege keurde in zitting van 3 oktober 2022 (jaarnummer 177) het definitief ontwerp van de Cogels-Osylei, district Berchem, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor tussen het district en Water-link en De Lijn betreffende de studieopdracht en het uitvoeringsdossier voor de wegeniswerken in de Cogels-Osylei te Berchem, waarbij ook riolering en traminrichting worden gerealiseerd.

Argumentatie

De overeenkomst kadert in een samenwerking tussen het district, Water-link en De Lijn omtrent de wegeniswerken in de Cogels-Osylei. Water-link zal optreden als bouwheer in het project. Voor de opmaak van de studie en de realisatie van de werken in de Cogels-Osylei worden de afspraken samengevat in de samenwerkingsovereenkomst.

Het district staat volgens de samenwerkingsovereenkomst in voor de kosten van de heraanleg van wegenis, omvorming van de bestaande rotonde, voetpaden en groenstroken in het projectgebied.

Juridische grond

Art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten zegt dat in geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, de betrokken personen de overheid of entiteit aanduiden die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. 

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd. De Cogels-Osylei is een lokale straat.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget is voorzien op 2BER010201M01480/5012500000/224/2300 en 2400.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M01480 - SWOU10063 Cogels-Osylei

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de samenwerkingsovereenkomst met Water-link en De Lijn goed, betreffende de studieopdracht en het uitvoeringdossier voor de wegeniswerken in de Cogels-Osylei te Berchem waarbij ook de riolering en traminrichting worden gerealiseerd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.