Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00043 - Inkomende stukken - Periode van van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023. Toewijzing - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00043 - Inkomende stukken - Periode van van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023. Toewijzing - Kennisneming 2023_DCBE_00043 - Inkomende stukken - Periode van van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023. Toewijzing - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving tijdens de periode van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023 volgende inkomende stukken:
NummerDatum verzendingOntvangerOnderwerp
24 februari 2023districtscollege Berchemformele uitnodiging van Geen8hoog voor toelichting bezwaren over de voorgestelde plannen van de site Mariahof

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende stukken voor de periode van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023 worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende stukken over de periode van 3 maart 2023 tot 20 maart 2023.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om onderstaande brieven als volgt toe te wijzen:

 

Nummer

Onderwerp

Toewijzen aan

 

 formele uitnodiging van Geen8hoog voor toelichting bezwaren over de voorgestelde plannen van de site Mariahof

districtscollege Berchem

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • IMG_20230308_140658769.jpg