Terug districtscollege Berchem

Mon 20/03/2023 - 18:00 raadzaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

A-punten

District Berchem

openbaar domein

lokaal jeugdbeleid

communicatie

B-punten

District Berchem

secretariaat

openbaar domein