Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 06/02/2023 - 18:00 raadzaal

 • 1.

  2023_DCBE_00016 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 februari 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2023_DCBE_00017 - Bestek GAC_2022_02347. Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBE_00018 - Districtscollege - Notulen 23 januari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd