Terug districtscollege Berchem

Mon 08/05/2023 - 17:30 raadzaal

A-punten

Stadsbeheer

Markten en Foren

District Berchem

secretariaat

openbaar domein

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

Burger- en buurtinitiatieven

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

District Berchem

secretariaat

openbaar domein


Publicaties

Besluitenlijst