Terug districtsraad Berchem

Tue 20/06/2023 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat
openbaar domein

B-punten

Financiƫn

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

District Berchem

openbaar domein
lokaal jeugdbeleid

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen