Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBE_00030 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 21 maart 2023 - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00030 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 21 maart 2023 - Kennisneming 2023_DCBE_00030 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 21 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 5 september 2022  (jaarnummer 170) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor 2023 goed. 

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 21 maart 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

districtscollege 27 februari  2023

  •  District Berchem. Woeringenstraat. Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies
  • District Berchem. De Brouwerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
  • District Berchem. Berthoutstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
  • District Berchem. Wasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
  • Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege 6 maart 2023 

  • Ondersteuning. Lokaal cultuurbeleid. ZUIDGELUID vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring
  • Ondersteuning. Seniorenbeleid - Ondersteuning verenigingen voor seniorenwerking, afwijking ondersteuningsreglement - Goedkeuring

Bijkomende punten

Districtsraad - Notulen districtsraad  28 februari 2023 - Goedkeuring

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 14 maart 2023 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.