Terug
Gepubliceerd op 15/03/2023

2023_DCBE_00031 - Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat). Wegeniswerken - Werkkader district Berchem - Waterlink - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 06/03/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kris Gysels, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00031 - Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat). Wegeniswerken - Werkkader district Berchem - Waterlink - Goedkeuring 2023_DCBE_00031 - Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat). Wegeniswerken - Werkkader district Berchem - Waterlink - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 11 april 2022 (jaarnummer 75) keurde het districtscollege de gunning aan NV ATF voor de wegeniswerken in de Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en Walemstraat goed. Op 30 november 2022 (jaarnummer 266) keurde het districtscollege het definitief ontwerp voor de wegeniswerken in de Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en Walemstraat goed.

District Berchem wil het project “Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat, Walemstraat” op een vlotte en veilige manier laten uitvoeren. Hierbij wenst het district Berchem dat de leefbaarheid van de bewoners tijdens de werken, het financieel beheer volgens goed huisvaderschap, en een kwalitatieve en duurzame uitvoering centraal staan. Een extra fase dient te worden ingelast in dit project met het oog op het uitvoeren van mogelijke aanpassingen in kader van een denkbare negatieve impact van de werf Wastuin op de kwaliteit en de efficiëntie van het project.

Argumentatie

District Berchem en Waterlink leggen afspraken hiervoor vast in de vorm van een werkkader dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Dit met het oog op het accommoderen van een mogelijke negatieve impact van de werf Wastuin op de kwaliteit en de efficiëntie van het project “Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat, Walemstraat”. 

Dit werkkader betreft een aanvulling op de huidige aannemingsovereenkomst goedgekeurd door het districtscollege op 11 april 2022 (jaarnummer 75).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. Ferdinand Coosemanstraat, Bindstraat en Walemstraat zijn lokale straten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M00263 - SWOU11150 Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het aanvullend werkkader (6 maart 2023) voor het project Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en de Walemstraat, district Berchem, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.