Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie

districtsraad Berchem
di 21/03/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie 2023_IP_00047 - Interpellatie van raadslid Lucienne Verbraeken: Mogelijke toelichtingen op de raadscommissie

Motivering

Indiener(s)

Lucienne Verbraeken

Gericht aan

Lieselot Keymis, Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

do 16/03/2023 - 11:14

Toelichting

Op 7 maart kregen we weer het bericht dat de raadscommissie van deze maand niet doorgaat.

Dit zou nog een gevolg zijn van de cyberaanval maar we hebben in het verleden al kunnen vaststellen dat het afschaffen van de commissies ook gebeurt zonder cyberaanval.

 

Op de agenda van het districtscollege van 6 maart stonden nochtans een aantal punten die niet op de agenda van de districtsraad komen  en die interessant zijn voor alle raadsleden. Een toelichting van de schepen zelf zou de raadsleden meer inzicht kunnen geven over de inhoud achter de cijfertjes van het meerjarenplan en over de inhoud van deze besluiten.

 

Het eerste punt gaat over de heraanleg van de Ferdinand Coosemansstraat. In het besluit staat dat er een extra fase dient te worden ingelast.

We stellen ons daarbij de volgende vragen:

  • Wat is de oorzaak hiervan?
  • Wat zijn de gevolgen hiervan?
  • Wie draagt de financiële gevolgen?
  • Zijn de buurtbewoners ingelicht?

 

Een tweede interessant punt op de agenda van het districtscollege betreft de ondersteuning van de cultuurprojecten.

  • Het Berchems Cultuurschap heeft zich al wel eens op een raadscommissie komen voorstellen maar een nieuwe toelichting over hun werking zou welkom zijn.
  • Een inkijk in de verschillende projecten en de motivering van het al dan niet toekennen van een ondersteuning is ook voor de raad interessant.
  • Een uitleg van de schepen van cultuur over de afwijkende motivering van het districtscollege en de daaruit vloeiende afwijking in de toekenning van een ondersteuning kan ook voor de raadsleden interessant zijn.

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw interpellatie.

Een raadscommissie dient om technische toelichtingen te geven ( geen politieke toelichtingen) over punten die op de districtsraad staan, niet over punten die op de colleges staan. Het college is het uitvoerend bestuur, wij zijn daarvoor voorgedragen door de raad,  en de raad controleert het college dmv initiatiefrecht.  Door de gevolgen van de cyberaanval zijn er nog niet veel punten door de flow geraakt en is de agenda van de raad beperkt. Dat is buiten onze wil

Dat houdt niet tegen dat raadsleden ons over alles mogen interpelleren binnen onze bevoegdheid. Daar bestaat het initiatiefrecht voor, niet de commissies.

Ik zou dus eigenlijk aan u moeten vragen interpellaties of schriftelijke vragen in te dienen over de informatie die u vraagt, maar ik heb beide schepenen zo goed gevonden om toch in dit kort tijdsbestek te antwoorden, zodat u niet opnieuw een initiatiefrecht moet opstarten.

di 28/03/2023 - 14:12