Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof

districtsraad Berchem
di 21/03/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Kris Van Aelst; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof 2023_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Lucienne Verbraeken: Mondelinge vraag na overleg met buurt Mariahof

Motivering

Indiener(s)

Lucienne Verbraeken

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

ma 20/03/2023 - 09:03

Toelichting

Na mijn interpellatie op vorige districtsraad werd het buurtcomité uitgenodigd op het districtscollege van 20 maart.

 

Hoe is dit overleg verlopen?

Heeft dit overleg misschien de overtuiging van het districtscollege om geen advies te geven bij de volgende omgevingsvergunningsaanvraag kunnen veranderen?

Bespreking

Antwoord

Het buurtcomité werd uitgenodigd op basis van hun vraag daartoe. Het college voelde dit overleg aan als constructief.

Het college heeft geluisterd naar hun bezwaren en er werd van gedachten gewisseld. Het college heeft van ‘geen8hoog’ feedback gekregen over de meeting met de ontwikkelaar die eerder doorging tussen geen8hoog en de ontwikkelaar. Er zou ruimte zijn voor dialoog tussen beide partijen. Het college is van mening dat deze dialoog tussen de 2 betrokken partijen, de enige optie is om tot een aangepast dossier en een aangepaste vergunningsaanvraag te komen. Het college roept geen8hoog op om hier ten volle gebruik te maken en zelf ook verbeteringsvoorstellen te formuleren tav de ontwikkelaar.

Het college heeft nogmaals duidelijk gemaakt wat haar zeer beperkte formele rol in dit dossier kan zijn, gelet op de bevoegdheidsverdeling en het traject vergunningen.

Het districtscollege heeft bij de vorige vergunningsaanvraag ook advies verleend, over het punt waarvoor zij gevat wordt, met name de zaak van de wegen. Het college en de raad heeft destijds in de marge van dit advies de bezorgdheden van de wijk ook vertolkt met het positieve gevolg dat nog verschillende aanpassingen of extra studies werden gedaan.

Wanneer de zaak terug bij het college aanhangig gemaakt wordt betreft de zaak van de wegen nav een nieuwe vergunningsaanvraag, zal het college opnieuw adviseren, zoals het de vorige keer ook gedaan heeft, met aandacht voor de leefbaarheid van de buurt.

di 28/03/2023 - 14:16