Terug districtsraad Berchem

Tue 21/03/2023 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
lokaal seniorenbeleid

B-punten

District Berchem

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen