Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBE_00113 - Ondersteuning - Lokaal Jeugdbeleid - ondersteuningsproduct voor Berchemse jeugdverenigingen. Gedeeltelijke intrekking. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Bruno De Saegher, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00113 - Ondersteuning - Lokaal Jeugdbeleid - ondersteuningsproduct voor Berchemse jeugdverenigingen. Gedeeltelijke intrekking. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring 2023_DCBE_00113 - Ondersteuning - Lokaal Jeugdbeleid - ondersteuningsproduct voor Berchemse jeugdverenigingen. Gedeeltelijke intrekking. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met dit besluit wordt artikel 2 van het besluit van het districtscollege van 24 april 2023 (jaarnummer 61) gedeeltelijk ingetrokken voor wat artikel 2 betreft, verkeerde opname ondersteuningsbedrag in de financiële tabel voor vereniging 50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV.

Op 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan {2020-2025} goed.

Tijdens de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad van Berchem het ondersteuningsreglement Berchemse jeugdverenigingen goed.

De jeugddienst ontving de aanvraag van 50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV voor het ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen voor 2023 binnen de reglementaire termijn.

AanvragerAangevraagd bedrag (EUR) 
50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV  (NXX0016562155)
5.690,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugd beleid.

Argumentatie

De  aanvraag van 50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV  voldoet aan de voorwaarden gesteld in het ondersteuningsreglement. Er kan een ondersteuning worden verleend.

AanvragerBedragAdviesMotivatie advies
50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV  (0016562155)
5.690,00 EUR
gunstig
voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement

In het besluit van 24 april 2023 (jaarnummer 61) werd in de financiële tabel voor vereniging 50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV  een bedrag vermeld van 4.690,00 EUR. In bijhorende argumentatie en aanleiding staat een bedrag van 5.690,00 EUR vermeld. Het bedrag in de financiële tabellen en bijhorende bestelbon wordt in dit besluit aangepast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010103 - Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, tieners en jongeren

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege trekt het besluit van 24 april 2023 (jaarnummer 61) gedeeltelijk in voor wat artikel 2 betreft, verkeerde opname van het ondersteuningsbedrag 4.690,00 EUR in plaats van 5.690,00 EUR in de financiële tabel voor vereniging 50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Aanvrager
Aangevraagd bedrag (EUR) 
50 Pius XI 37° Sint-Godelieve Scouts en Gidsen FV  (NXX0016562155)                5.690,00 EUR


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
50 Pius XI 37° Sint Godelieve Scouts en Gidsen FV
Edelgesteentenstraat 8/10
2600 Berchem
NXX0016 562 155
IBAN BE83 7512 1131 2015
5.690,00 EUR
Budgetplaats: 5011000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090750
budgetperiode: 2300
4505149877