Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 19/06/2023 - 17:30 raadzaal

 • 1.

  2023_DCBE_00113 - Ondersteuning - Lokaal Jeugdbeleid - ondersteuningsproduct voor Berchemse jeugdverenigingen. Gedeeltelijke intrekking. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBE_00114 - Roderveldlaan, Spoorwegstraat. Renovatiewerken spoortunnel SWOU11341 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBE_00115 - Potvlietlaan. Aanleg speel- en sportterrein. SWOU12171 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBE_00116 - Bestek GAC_2023_02641. Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement Bar Brilschans 2023 in Park Het Prieel, Berchem - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBE_00117 - Districtscollege - Notulen 5 juni 2023 en 7 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCBE_00118 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCBE_00119 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCBE_00120 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCBE_00121 - District Berchem. Grotesteenweg (gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCBE_00122 - Jozef Wautersstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWOU12340A - Goedkeuring

  Goedgekeurd