Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00107 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Kracht". Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00107 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Kracht". Advies - Goedkeuring 2023_DCBE_00107 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Kracht". Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De collectie Kunst in de Stad is de collectie kunstwerken, standbeelden en monumenten eigendom van de stad Antwerpen aanwezig in het openbaar domein van de stad. De collectiebeheerders streven naar een zo kwalitatief mogelijke presentatie van de collectiestukken in de stad. Daarbij wordt actief ingezet op een bredere spreiding van de collectie over het hele grondgebied van de stad, met aandacht voor buurten en districten waar kunst in de publieke ruimte historisch gezien weinig aanwezig was. 

Het kunstwerk "Kracht" (objectnummer KIS.0156) werd op vraag van Permeke Bibliotheek door Kunst in de Stad in oktober 2022 verwijderd uit de binnenkoer van het bibliotheekgebouw, om plaats te maken voor andere ingrepen die rechtstreeks in dienst staan van de werking van de bibliotheek. Het kunstwerk vormde steeds meer een obstakel hiervoor, hetgeen ook de presentatie en waardering van dit collectiestuk niet ten goede kwam. 


Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het Decreet over het lokaal bestuur: de districtsraad heeft een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Argumentatie

Het kunstwerk "Kracht" (objectnummer KIS.0156) werd vervaardigd door beeldhouwer Jan Dries in 1993 en verworven door de stad in 2010. Het is een abstract kunstwerk vervaardigd in witte Carrara marmer. 

De sculptuur “Kracht” verandert al naar gelang het licht de oppervlakken van de geometrische figuur raakt. Zo oogt de sculptuur soms licht en rank, dan weer stevig en zwaar. Het kunstwerk nodigt uit om telkens opnieuw uit een ander perspectief gezien te worden en blijft ons zo verrassen. Het is bedoeld als een gespreksonderwerp, een aanleiding tot een ontmoeting, een uitnodiging tot reflectie, perceptie en dagdromen.

Als nieuwe locatie voor dit kunstwerk werd het Berchemse buurtpark De Veldekens geselecteerd door de collectiebeheerders van Kunst in de Stad en de commissie Kunst in de Stad. De geometrische padenstructuur die door het park loopt resoneert vormelijk met de sculptuur, en de centrale plaatsing in het park maakt dat het kunstwerk van alle kanten door alle bezoekers en gebruikers van het park gezien zal worden. 

Deze locatie werd tevens reeds besproken met de groenmedewerkers van het district: de aanwezigheid van het kunstwerk en het maaibeleid en de beplanting zullen op elkaar afgestemd worden zonder te raken aan de reeds gemaakte keuzes inzake groenbeleid van dit buurtpark. Concreet zal er een extensief maaibeleid gevoerd worden rondom de sokkel (40,5 cm hoog, 182 cm breed, 160 cm diep) waarop het kunstwerk staat. Hierdoor zal het kunstwerk mooi oplichten uit de groene omgeving. 

Kunst in de Stad engageert zich om de onmiddellijke bewoners rondom het park te informeren over de komst van het kunstwerk middels een bewonersbrief. 


Fasering

De plaatsing van het kunstwerk wordt voorzien op dinsdag 13 juni 2023. 

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de plaatsing door een professionele art-handler alsook het toekomstig onderhoud van het kunstwerk wordt voorzien door Kunst in de Stad en de gespecialiseerde ploeg die hiervoor instaat. 

Adviezen

Commissie Kunst in de Stad Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010304 - Kunst in de stad

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad Berchem adviseert de plaatsing van het standbeeld 'Kracht' in het buurtpark De Veldekens, 2600 Antwerpen, gunstig.   

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • INFOFICHE_KRACHT.pdf