Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00104 - Ondersteuningsproduct. Sport. Ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00104 - Ondersteuningsproduct. Sport. Ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBE_00104 - Ondersteuningsproduct. Sport. Ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens de zitting van 18 mei 2021 (jaarnummer 31) keurde de districtsraad van Berchem het reglement ondersteuningsproducten voor de Berchemse sportverenigingen goed.

Tijdens de zitting van 22 november 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad van Berchem de aanpassing 6 goed van het meerjarenplan 2020-2025. In het exploitatiebudget is een bedrag van 60.000,00 EUR voorzien voor ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen.

30 sportverenigingen worden erkend als Berchemse sportvereniging. De lijst van deze verenigingen wordt bijgevoegd.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Kaderbesluit en basisprincipes van het ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
Reglement ondersteuningsproducten voor Berchemse sportverenigingen, goedgekeurd door de districtsraad van Berchem op 18 mei 2021 (jaarnummer 31).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie:
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

 Volgende verenigingen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in het reglement ondersteuningsproducten voor Berchemse sportverenigingen en ontvangen onderstaande bedragen.

Naam vereniging
Ondersteuning
Basis
Ondersteuning
Project
Ondersteuning
Werking
TOTAAL
Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw
250,00 EUR
925,93 EUR
4.344,44 EUR
5.520,37 EUR
Thaiboxing Team 't Rooi fv
250,00 EUR


250,00 EUR
Antaqua Diving School vzw
250,00 EUR


250,00 EUR
Koninklijke Minerva Korfbal Club vzw 250,00 EUR
925,93 EUR
2.811,11 EUR
3.987,04 EUR
Socialistische Turnkring Volharding Berchem vzw 250,00 EUR
925,93 EUR
6.088,89 EUR
7.264,82 EUR
Ostan vzw
250,00 EUR

648,14 EUR
898,14 EUR
STB Gymnastics vzw
250,00 EUR
925,93 EUR
7.811,11 EUR
8.987,04 EUR
Olympia Badmintonklub vzw
250,00 EUR

1.474,07 EUR
1.724,07 EUR
Taekwondo Jongyeon fv
250,00 EUR


250,00 EUR
Antwerpse Jiujitsuschool vzw
250,00 EUR


250,00 EUR
Be-Fast vzw
250,00 EUR


250,00 EUR
Danzateljee vzw 250,00 EUR

2.355,56 EUR
2.605,56 EUR
Royal Herakles Hockey Club vzw 250,00 EUR

2.803,70 EUR
3.053,70 EUR
Mercurius B.C. vzw 250,00 EUR
925,93 EUR
5.640,74 EUR
6.816,67 EUR
Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw 250,00 EUR

5.903,70 EUR
6.153,70 EUR
Koninklijke Berchemse Turn- en Sportkring vzw
250,00 EUR

9.874,07 EUR
10.124,07 EUR
Rio Grappling fv
250,00 EUR


250,00 EUR
Schermacademie Jerzy Wezowski vzw
250,00 EUR

429,63 EUR
679,63 EUR
Heirman Swimming Academy vzw
250,00 EUR

185,19 EUR
435,19 EUR
Volleybalklub Oud-Studenten Sint-Stanislascollege Berchem vzw
250,00 EUR


250,00 EUR
TOTAAL
5.000,00 EUR
4.629,65 EUR
50.370,35 EUR
60.000,00 EUR

Algemene financiële opmerkingen

Op basis van het reglement ondersteuningsproducten voor Berchemse sportverenigingen heeft de aanvrager recht op ondersteuning. Conform het reglement werden alle verantwoordingsstukken opgeladen in Fenix. Alle bestelbonnen voor ondersteuningen voor een bedrag van minder dan 1.000,00 EUR zullen door de administratieve goedkeurder worden goedgekeurd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010104 - Berchem wil zoveel mogelijk Berchemenaren aan het sporten en bewegen krijgen en houden waarbij activatie en verbinding centraal staat

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bijgevoegde lijst van erkende Berchemse sportverenigingen goed. Deze lijst vervangt alle voorgaande lijsten.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning van de werkingsondersteuningen en de uitbetaling ervan goed aan:

Aanvrager
Bedrag
 Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw
4.344,44 EUR
 Koninklijke Minerva Korfbal Club vzw
2.811,11 EUR
 Socialistische Turnkring Volharding Berchem vzw
6.088,89 EUR
 Olympia Badmintonklub vzw
1.474,07 EUR
 STB Gymnastics vzw
7.811,11 EUR
 Danzateljee vzw
2.355,56 EUR
 Royal Herakles Hockey Club vzw
2.803,70 EUR
 Mercurius B.C. vzw
5.640,74 EUR
 Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw
5.903,70 EUR
 Koninklijke Berchemse Turn- en Sportkring vzw
9.874,07 EUR

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving
Bedrag
BoekingsadresBestelbon
Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw
Berchemstadionstraat 75
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0866.064.795
IBAN BE18 7330 2113 0165
4.344,44 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151794
Koninklijke Minerva Korfbal Club vzw
Florent Bauduinstraat 27
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0410.009.595
IBAN BE08 0682 0680 2613
2.811,11 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151789
Socialistische Turnkring Volharding Berchem vzw
Bikschotelaan 134
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0461.226.585
IBAN BE71 0682 2362 8069
6.088,89 EURbudgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090749
 budgetperiode: 2300
4505151795
Olympia Badmintonklub vzw
Amethiststraat 6
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0433.509.034
IBAN BE98 3200 2047 9093
1.474,07 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151797
STB Gymnastics vzw
Karel Coggestraat 25
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0866.964.323
IBAN BE02 7785 9597 6240
7.811,11 EURbudgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151798
Danzateljee vzw
Hogeweg 28
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0895.705.126
IBAN BE72 0015 4824 7716
2.355,56 EURbudgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151799
Royal Herakles Hockey Club vzw
Bourcetstraat 2
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0409.785.012
IBAN BE47 7310 0090 2980
2.803,70 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151806
Mercurius B.C. vzw
Ruytenburgstraat 57
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0457.691.233
IBAN BE29 7895 8905 6564
5.640,74 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151804
Bergsportvereniging Provincie
Antwerpen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 44
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0445.212.281
IBAN BE32 4083 0546 6102
5.903,70 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151801
Koninklijke Berchemse Turn- en
Sportkring vzw
Marie-Josélaan 2 bus 1
2600 Berchem

ondernemingsnummer 0424.829.712
IBAN BE60 4118 0335 1170
9.874,07 EUR
budgetplaats: 5011500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BER010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090749
budgetperiode: 2300
4505151805

Bijlagen