Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00111 - Streetart - Kopmuur onderbrugging Klokstraat - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00111 - Streetart - Kopmuur onderbrugging Klokstraat - Goedkeuring 2023_DCBE_00111 - Streetart - Kopmuur onderbrugging Klokstraat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Via verschillende projecten wil het district Berchem streetart stimuleren. Het district onderzoekt hoe men kunst in Berchem het beste kan integreren en dit in samenwerking met verschillende partners waaronder hedendaagse kunstenaars, scholen, woonzorgcentra, bewoners enzoverder. Het college keurde op 17 juni 2022 (jaarnummer 4987) de overeenkomt met Infrabel goed.

Regelgeving: bevoegdheid

2D/3D street-artprojecten zijn een bovenlokale bevoegdheid. Hiervoor is er een bijzondere flow afgesproken, zoals goedgekeurd op het college van 13 december 2019 (jaarnummer 10317). 

Argumentatie

Het district Berchem wenst voor dit project een samenwerking aan te gaan met de eigenaar van de muur, zijnde Infrabel NV. 

Het district wenst de gewapend betonnen kopmuur van de onderbrugging Klokstraat kant L27A aan KM 43.536 te gebruiken voor het aanbrengen van een muurschildering door een derde partij. 

Hierdoor leent de locatie zich perfect om een streetart werk aan te brengen. Op deze locatie bevindt zich nu reeds een verouderde muurschildering die aan vernieuwing toe is. Op de aangrenzende muur aan het speelterrein (links van de onderbrugging van de tunnel) werd door het district in 2022 een nieuw streetart werk gezet. Hierdoor leent de locatie zich perfect om ook op de kopmuur een streetart werk aan te brengen. Het concept zijn Afrikaanse dieren. De nieuwe muurschildering moet mooi aansluiten bij de recent aangebrachte muurschildering van het speelterrein. 

In overeenstemming met Infrabel NV werd er gekozen om voor deze nieuwe locatie een addendum te voorzien op de reeds bestaande en goedgekeurde overeenkomst waarin reeds eerder 3 locaties, waarvan Infrabel NV eigenaar is, opgenomen en goedgekeurd werden voor andere streetart projecten. Het addendum heeft dus betrekking op de locatie: 

  • de gewapend betonnen kopmuur van de onderbrugging Klokstraat kant L27A aan KM 43.536

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010108 - Berchem erkent streetart als een waardevolle internationale kunstvorm en steunt de verdere ontwikkeling ervan

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college:

  • of het district Berchem het project streetart onderbrugging Klokstraat mag uitvoeren. 

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst taak
Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving  de vraag van het districtscollege te agenderen op de volgende zitting van het college 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • overeenkomst street art onderbrugging Klokstraat Infrabel.docx