Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00106 - Inkomende stukken - Periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023. Toewijzing - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00106 - Inkomende stukken - Periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023. Toewijzing - Kennisneming 2023_DCBE_00106 - Inkomende stukken - Periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023. Toewijzing - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving tijdens de periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023 volgende inkomende stukken:
NummerDatum verzendingOntvangerOnderwerp
2023052929 mei 2023districtscollege Berchemupdate plaatsing struikelstenen in Antwerpen juni en juli 2023

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende stukken voor de periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023 worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende stukken over de periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om onderstaande brieven als volgt toe te wijzen:

 

Nummer

Onderwerp

Toewijzen aan

 20230529

update plaatsing struikelstenen in Antwerpen juni en juli 2023

 districtscollege Berchem

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230529 Update plaatsing struikelstenen in Antwerpen juni_juli 2023.pdf