Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal

 • 1.

  2023_DCBE_00101 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 20 juni 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2023_DCBE_00102 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBE_00103 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug. District Antwerpen - Proces- en startnota. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBE_00104 - Ondersteuningsproduct. Sport. Ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBE_00105 - Districtscollege - Notulen 22 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCBE_00106 - Inkomende stukken - Periode van 29 mei 2023 tot 5 juni 2023. Toewijzing - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DCBE_00107 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Kracht". Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCBE_00108 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCBE_00109 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Ringfietspad, district Berchem (dossiernummer 2023_94). Vervangen van twee bomen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCBE_00110 - Lokaal seniorenbeleid - Zorgbedrijf Stap-op-stap-af busjes - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCBE_00111 - Streetart - Kopmuur onderbrugging Klokstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd