Terug
Gepubliceerd op 23/02/2023

Agenda  gemeenteraad

ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis

 • 1.

  2023_GR_00122 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 31 januari 2023 - 6 maart 2023 - Kennisneming

 • 2.

  2023_GR_00078 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Augustinus Muziekcentrum - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

 • 3.

  2023_GR_00085 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

 • 4.

  2023_GR_00125 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen. Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Ontwikkeling tot toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum. Dading - Goedkeuring

 • 5.

  2023_GR_00126 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen. Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Ontwikkeling tot toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum. Architectenovereenkomst. Dading - Goedkeuring

 • 6.

  2023_GR_00064 - Stedelijk patrimonium. Max Temmermanlaan 38, 2920 Kalmthout - Verkoop - Goedkeuring

 • 7.

  2023_GR_00086 - Stedelijk patrimonium. Biekorfstraat 98, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring

 • 8.

  2023_GR_00052 - Stedelijk patrimonium. Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout - Verkoop. Bepaling voorwaarden - Goedkeuring

 • 9.

  2023_GR_00087 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Ruggeveld/August Van de Wielelei, Deurne - Verkoop en ruil - Goedkeuring

 • 10.

  2023_GR_00097 - Stedelijk patrimonium. Aquafin nv. Harold Rosherstraat-Scheldelei, 2660 Hoboken - Aanleg koker en leiding. Erfdienstbaarheid. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 11.

  2023_GR_00115 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 357, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

 • 12.

  2023_GR_00117 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 211, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

 • 13.

  2023_GR_00118 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 215, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

 • 14.

  2023_GR_00119 - Ondersteuning. Digitale Inclusie - Webpunten Buurtwerk Posthof vzw. Nominatieve toekenning - Goedkeuring

 • 15.

  2023_GR_00063 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Franckenstraat 20, 2000 Antwerpen - Weigering

 • 16.

  2023_GR_00100 - Ondersteuning. Veiligheid. Project Casusregie Kompas+ - CAW Antwerpen vzw. Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 17.

  2023_GR_00058 - Marketing en communicatie - Ads & Data. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

 • 18.

  2023_GR_00093 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Regio- en fenomeenpolitie afdeling Lokale Recherche. Wijziging graad rechercheur jongerencriminaliteit, rechercheur jeugd, gezin en nazorg, rechercheur DIFA - Goedkeuring

 • 19.

  2023_GR_00079 - Gelijke Kansen. Overlegorgaan toegankelijkheid - Opheffing adviesraad voor personen met een handicap. Nieuw overlegmodel - Goedkeuring

 • 20.

  2023_GR_00101 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Al Muwahideen - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 21.

  2023_GR_00102 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Al Umma - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 22.

  2023_GR_00103 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap El Nour - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 23.

  2023_GR_00104 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Ennassr - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 24.

  2023_GR_00105 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Gazi Husrev-Beg - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 25.

  2023_GR_00120 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Essalam - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

 • 26.

  2023_GR_00106 - Ondersteuning. Harmonieuze Stad - Avansa regio Antwerpen vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 27.

  2023_GR_00121 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Bruisende stad. Lerende en Werkende stad - Safe Space vzw. #(S)HeDIDIT vzw. Atlas Integratie en Inburgering vzw. DUO for a JOB vzw. Gatam vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 28.

  2023_GR_00107 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Huizen van het Kind. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 29.

  2023_GR_00092 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

 • 30.

  2023_GR_00108 - Ondersteuning. Groen - Natuurpunt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

 • 31.

  2023_GR_00082 - Toelating en ondersteuning evenementen - Evenementenkader. Aanpassing - Goedkeuring

 • 32.

  2023_GR_00109 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact. Rapportering 2021-2022 - Goedkeuring

 • 33.

  2023_GR_00110 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Energierenovatie van woningen door verhuurders. Reglement - Goedkeuring

 • 34.

  2023_GR_00116 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Energierenovatie van appartementsgebouwen. Reglement - Goedkeuring

 • 35.

  2023_GR_00089 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Samenstelling. Aanpassing - Goedkeuring

 • 36.

  2023_GR_00111 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Aanduiding en omschrijving onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet langer geldig zijn. Advies - Goedkeuring

 • 37.

  2023_GR_00112 - Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 38.

  2023_GR_00113 - Ondersteuning. Cultuur - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Wajow, Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk, Froe Froe, De Wilde Plas, Bach in de stad, Majestic, Theater De Spiegel, Rhythm Naturals. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 39.

  2023_GR_00099 - Ondersteuning. Onderwijs - Wachtaanbod schooljaar 2022-2023. Nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 40.

  2023_GR_00088 - Ondersteuning. Sport - Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken. Reglement. Aanpassing - Goedkeuring

 • 41.

  2023_GR_00114 - Ondersteuning. Sport - Evenementen. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 42.

  2023_GR_00096 - Fondsen - Veiligheids- en Samenlevingscontract. Overdracht federale toelage 2022 naar Lokale Politiezone Antwerpen - Goedkeuring

 • 43.

  2023_GR_00098 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijke ambtenaren stilstaan en parkeren - Goedkeuring

 • 44.

  2023_GR_00090 - Politiezone Antwerpen - PPE2022056. Ontslag contractueel medewerker, assistent (Calog niveau C) - Goedkeuring

 • 45.

  2023_GR_00073 - Politiezone Antwerpen - Uitslag mobiliteitsronde 2022-04 deel 4. Vaststelling rangschikking. Benoeming - Goedkeuring

 • 46.

  2023_GR_00094 - Politiezone Antwerpen - Verzoek verlenging mandaat korpschef - Goedkeuring

 • 47.

  2023_GR_00075 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 080/21 - Goedkeuring

 • 48.

  2023_GR_00076 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 130/21 - Goedkeuring

 • 49.

  2023_GR_00077 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 240/20 - Goedkeuring

 • 50.

  2023_GR_00095 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 343/19 - Goedkeuring

 • 51.

  2023_GR_00074 - Politiezone Antwerpen - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voorontwerp van beslissing (dossier 1426711) - Goedkeuring

 • 52.

  2023_GR_00017 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00002 - van raadslid Sam Van Rooy aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 53.

  2023_GR_00018 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00003 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 54.

  2023_GR_00019 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00004 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 55.

  2023_GR_00020 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00005 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 56.

  2023_GR_00022 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00007 - van raadslid Filip Dewinter aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 57.

  2023_GR_00036 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00009 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 58.

  2023_GR_00061 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00011 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 59.

  2023_GR_00062 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00012 - van raadslid Mie Branders aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 60.

  2023_GR_00065 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00014 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 61.

  2023_GR_00066 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00015 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

 • 62.

  2023_GR_00067 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00016 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 63.

  2023_GR_00068 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00017 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 64.

  2023_GR_00069 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00018 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis, Bart De Wever - Kennisneming

 • 65.

  2023_GR_00070 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00019 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 66.

  2023_GR_00071 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00020 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Erica Caluwaerts - Kennisneming

 • 67.

  2023_GR_00072 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00021 - van raadslid Niel Staes aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

 • 68.

  2023_MOT_00010 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Antwerpen beschermt haar struikelstenen