Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00058 - Marketing en communicatie - Ads & Data. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00058 - Marketing en communicatie - Ads & Data. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging 2023_GR_00058 - Marketing en communicatie - Ads & Data. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar (2020-2024) met ATV opgesteld over de productie, uitzending en overdracht van rechten van stadsreportages. De samenwerkingsovereenkomst werd op 17 februari 2020 (jaarnummer 140) door de gemeenteraad bekrachtigd. De overeenkomst voorzag in jaarlijks 66 stadsreportages en een totaal van 104 uitzendingen:

  • elke week werd op maandag één nieuwe audiovisuele reportage aansluitend op het middag- en avondnieuws in lus uitgezonden. Op vrijdag werd een reeds bestaande reportage herhaald aansluitend op het middag- en avondnieuws in lus. Dit betrof tweeënvijftig nieuwe reportages;
  • tijdens 14 weken in de periode mei/juni en september/oktober werd op maandag, zoals hierboven vermeld, één nieuwe audiovisuele reportage aansluitend op het middag- en avondnieuws in lus uitgezonden. Maar anders dan hierboven vermeld werd op vrijdag één nieuwe audiovisuele reportage aansluitend op het middag- en avondnieuws in lus uitgezonden. Dit betrof veertien extra nieuwe reportages.

De jaarlijkse vergoeding aan ATV bedroeg volgens deze overeenkomst jaarlijks 300.000,00 euro inclusief btw. Deze vergoeding werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In het licht van deze aanpassing werd beslist dat het jaarlijks budget voor de samenwerking met ATV in het kader van de stadsreportages, met ingang vanaf 1 januari 2023, aangepast werd naar 150.000,00 euro inclusief btw.

Argumentatie

In het kader van deze budgettaire herziening werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met ATV (geëxploiteerd door Ads & Data nv). Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst die in 2020 door de gemeenteraad bekrachtigd werd en verlengt de samenwerking vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2025. Vanaf 1 januari 2023 gelden enkel de bepalingen van deze nieuwe overeenkomst.

De nieuwe overeenkomst voorziet in jaarlijks 37 stadsreportages en een totaal van 52 uitzendingen. 

  • elke week wordt op maandag één nieuwe of herhaalde audiovisuele reportage aansluitend op het middag- en avondnieuws in lus uitgezonden. Dit betreft zevenendertig nieuwe reportages en vijftien herhalingen. De stad Antwerpen bepaalt in overleg met ATV de planning;
  •  ATV publiceert tevens de audiovisuele reportage op haar digitale en sociale mediakanalen op de dag van uitzending op de regionale zender ATV. ATV levert minimaal één werkdag voor uitzending de reportage en de afgeleide aan bij de stad Antwerpen en/of derden.

De stad Antwerpen bepaalt de inhoud van de stadsreportages. ATV voorziet voor de stad Antwerpen één vast aanspreekpunt dat binnen ATV de taakverdeling uitzet. Naast het vaste aanspreekpunt kan de stad Antwerpen voor de productie van de stadsreportages en hun afgeleiden rekenen op een vast team binnen ATV. Dit team bestaat onder meer uit een pool van drie reportagemakers, een pool van vier reporters, één eindredacteur en één webredacteur. Dit vaste team bewaakt de kwaliteit van de stadsreportages en hun afgeleiden. De stad Antwerpen organiseert jaarlijks een vast overlegmoment met ATV om de werkwijze en kwaliteit van de stadsreportages en hun afgeleiden samen te evalueren en desgevallend verbetervoorstellen te formuleren.

Juridische grond

De verhouding tussen Ads & Data nv en de stad Antwerpen wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst omdat artikel 28 §1 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten bepaalt dat opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten niet onder toepassing van de wet vallen.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget van 150.000,00 euro voor ATV is voorzien op de volgende budgettaire dimensies: 2SBS060105A00000 / 5317600000 / 6141.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS06 - Marketing en communicatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Ads & Data nv/ATV en de stad Antwerpen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.