Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00114 - Ondersteuning. Sport - Evenementen. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00114 - Ondersteuning. Sport - Evenementen. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00114 - Ondersteuning. Sport - Evenementen. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed. Daarin werd de nominatieve ondersteuning goedgekeurd.

De vraag tot ondersteuning van onderstaande evenementen met bijhorende bedragen werd na de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 aangevraagd. Er is nog voldoende budget om hen te ondersteunen. De ondersteuning voor deze evenementen werd nog niet nominatief toegekend aan de organisatoren.

OrganisatorAdresEvenementDatumLocatieToelageBudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositie

Vlaamse Zwemfederatie        

 Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
Flanders Swimming Cup
21 en 22 januari 2023
Wezenberg
1.500,00 EUR
5115100000
2BRS050104A00000
   6496800
Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie
 Kastanjelaan 32 2460 Lichtaart
Belgisch Kampioenschap Shorttrack 2022-2023

18 - 19 maart 2023
Sportoase Groot Schijn
10.000,00 EUR
5115100000
2BRS050104A00000
 6496800
Vlaamse Zwemfederatie
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
Belgisch Kampioenschap Zwemmen Open
21 - 23 april 2023
Wezenberg
6.000,00 EUR
5115100000
2BRS050104A00000
6496800
Top Judo Antwerpen
Struisvogelstraat 4  2170 Antwerpen
Ippon Trophy Antwerp 2023
12 - 14 mei 2023Rode Loop1.500,00 EUR5115100000
2BRS050104A00000
 6496800
Niji Yama Dojo KarateschoolKleiput 2, 2990 Wuustwezel
Antwerp Diamondcup
17 - 18 juni 2023Arenahal25.000,00 EUR5115100000
2BRS050104A00000
6496800


Argumentatie

Flanders Swimming Cup, het Belgisch Kampioenschap Shorttrack, het Belgisch Kampioenschap Zwemmen Open, Ippon Trophy Antwerp en Antwerp Diamondcup zijn bovenlokale sportevenementen met een belangrijke sportieve, maatschappelijke- en marketingwaarde. De evenementen garanderen een uitgebreide deelnemers- en publieksopkomst en een interessante communicatie- en mediawaarde. 

De stad Antwerpen verkrijgt, naar aanleiding van deze ondersteuning, van de organisatoren een uitgebreid pakket voordelen (logovermelding en visibiliteit tijdens het evenement).

De projecten kaderen in het bestuursakkoord 2019-2024 en meer bepaald de doelstelling sport.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen worden bepaald in afsprakennota's. De afsprakennota’s bevatten bepalingen over onder meer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van de projecten die door de ontvanger zullen worden opgenomen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De budgetten (in totaal 44.000,00 EUR) voor de vermelde evenementen worden toegekend aan desbetreffende begunstigden door de goedkeuring van de gemeenteraad.

De budgetten staan reeds op het juiste boekingsadres: budgetpositie 6496800, budgetplaats 5115100000 en functiegebied 2BRS050104A00000 in 2023. 

De budgetten werden als volgt samengesteld:

  • 6.000,00 EUR wordt binnen hetzelfde budgetadres verschoven van begunstigde Brabo vzw naar Vlaamse Zwemfederatie vzw.
  • De budgetten voor de overige evenementen (38.000,00 EUR) komen van de lijn nog te bepalen nominatieve toelagen van de evenementen op budgetadres met budgetpositie 6496800, budgetplaats 51151000000 en functiegebied 2BRS050104A00000 in 2023.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050104 - Sportevenementen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt volgende  nominatieve toekenning goed:

  • een bedrag van 1.500,00 EUR aan Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhaut 100-102, 9820 Merelbeke met ondernemingsnummer 0417.958.944 voor de organisatie van de Flanders Swimming Cup 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt volgende nominatieve toekenning goed:

  • een bedrag van 10.000,00 EUR aan Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie vzw, Kastanjelaan 32, 2460 Lichtaart met ondernemingsnummer 0429.303.588 voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Shorttrack 2022-2023.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt volgende nominatieve toekenning goed:

  • een bedrag van 6.000,00 EUR aan Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhaut 100-102, 9820 Merelbeke met ondernemingsnummer 0417.958.944 voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Zwemmen Open 2023.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt volgende nominatieve toekenning goed:

  • een bedrag van 1.500,00 EUR aan Top Judo Antwerpen vzw, Struisvogelstraat 4, 2170 Antwerpen met ondernemingsnummer 880.312.117 voor de organisatie van de Ippon Trophy Antwerp 2023.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt volgende nominatieve toekenning goed:

  • een bedrag van 25.000,00 EUR aan Niji Yama Dojo Karateschool vzw, Kleiput 2, 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer 0812.102.212 voor de organisatie van de Antwerp Diamondcup 2023.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.