Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00093 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Regio- en fenomeenpolitie afdeling Lokale Recherche. Wijziging graad rechercheur jongerencriminaliteit, rechercheur jeugd, gezin en nazorg, rechercheur DIFA - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00093 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Regio- en fenomeenpolitie afdeling Lokale Recherche. Wijziging graad rechercheur jongerencriminaliteit, rechercheur jeugd, gezin en nazorg, rechercheur DIFA - Goedkeuring 2023_GR_00093 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Regio- en fenomeenpolitie afdeling Lokale Recherche. Wijziging graad rechercheur jongerencriminaliteit, rechercheur jeugd, gezin en nazorg, rechercheur DIFA - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 april 2020 (jaarnummer 276) keurde de gemeenteraad het personeelsbehoefteplan van Politiezone Antwerpen goed.

  • Met dit besluit werd de personeelsformatie van de dienst jongerencriminaliteit van de lokale recherche vastgesteld op 17 rechercheurs jongerencriminaliteit, graad van inspecteur van politie (INP), en drie hoofdinspecteurs van politie (HINP).
  • Met dit besluit werd de personeelsformatie van de dienst jeugd, gezin en nazorg  van de lokale recherche vastgesteld op 26 rechercheurs (INP) jeugd en drie HINP's. 
  • Met dit besluit werd de personeelsformatie van de dienst drugs/kaalpluk van de lokale recherche vastgesteld op acht rechercheurs (INP) directe en indirecte financiële aanpak (DIFA).

Argumentatie

De dienst jongerencriminaliteit wenst een nieuwe gerichte aanpak te realiseren in functie van jongerencriminaliteit en heeft, omwille van de hogere competentievereisten naar strategische, tactische en beleidsmatige aanpak, nood aan een extra HINP binnen de dienst jongerencriminaliteit.
Politiezone Antwerpen vraagt daarom om binnen de vastgestelde personeelsformatie één rechercheur (INP) jongerencriminaliteit te wijzigen naar de graad van HINP.

Binnen de dienst jeugd, gezin en nazorg dienen er regelmatig dringende beslissingen genomen te worden in zeer precaire situaties waarin zich mogelijks minderjarigen bevinden. Het nemen van deze beslissingen ligt momenteel slechts bij drie HINP's. Er is vastgesteld dat de werkdruk te groot wordt voor deze groep van drie HINP's.
Politiezone Antwerpen vraagt daarom om binnen de vastgestelde personeelsformatie één rechercheur (INP) jeugd, gezin en nazorg te wijzigen naar de graad van HINP.

Het team DIFA binnen de dienst Kali gaat de strijd aan met het Antwerps drugsmilieu. Momenteel is er geen teamleider (HINP) voorzien om de rechercheurs rechtstreeks operationeel aan te sturen en bij te staan in complexe inhoudelijke aspecten inzake druggerelateerde economische ondermijning. Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat een teamleider noodzakelijk is om het te team verder uit te bouwen en te specialiseren op vlak van ondermijning en aanpak van malafide handel.
Politiezone Antwerpen vraagt daarom om binnen de vastgestelde personeelsformatie één rechercheur (INP) DIFA te wijzigen naar de graad van HINP.

Politiezone Antwerpen zal om de meerkost van de wijzigingen budgetneutraal te compenseren één functie van medewerker lokale computer crime unit (HINP) schrappen binnen de vastgestelde personeelsformatie. Deze schrapping is mogelijk doordat de functie momenteel moeilijk in te vullen is en er momenteel geen behoefte is aan een bijkomende teamleider.

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel in politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader, hoofdstuk II, de loonschalen;

Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007.

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddenkredieten van de politiebegroting van 2023.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie de functie medewerker LCCU (HINP) binnen de afdeling lokale recherche wordt geschrapt.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één rechercheur jongerencriminaliteit (INP) wordt gewijzigd naar de graad van HINP.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één rechercheur jeugd, gezin en nazorg (INP) wordt gewijzigd naar de graad van HINP.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één rechercheur DIFA (INP) wordt gewijzigd naar de graad van HINP.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.