Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00085 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00085 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring 2023_GR_00085 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.

De gemeenteraad besliste op 25 maart 2019 (jaarnummer 193) om de heer Maarten Vanderhenst namens de stad Antwerpen in de algemene vergadering van de externe entiteit Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde af te vaardigen voor de legislatuur 2019-2024. 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om mevrouw Marjolein de Jong  af te vaardigen in de algemene vergadering van de externe entiteit Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, ter vervanging van de heer Maarten Vanderhenst.

Juridische grond

Artikel 386 van het Decreet over het Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed  - met 34 stemmen tegen 2, er zijn 8 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit - om, ter vervanging van de heer Maarten Vanderhenst, mevrouw Marjolein de Jong af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de algemene vergadering van de externe entiteit Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, voor de legislatuur 2019-2024.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.