Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00099 - Ondersteuning. Onderwijs - Wachtaanbod schooljaar 2022-2023. Nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00099 - Ondersteuning. Onderwijs - Wachtaanbod schooljaar 2022-2023. Nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00099 - Ondersteuning. Onderwijs - Wachtaanbod schooljaar 2022-2023. Nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, inclusief de lijst met nominatief toegestane subsidies per beleidsdoelstelling.

Voor beleidsdomein onderwijs werd ondertussen een aanpassing aan de werkingssubsidies gedaan.

Argumentatie

Bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden niet alle te voorziene werkingssubsidies op beleidsdomein onderwijs in de nominatieve lijst opgenomen.
Volgende werkingssubsidies worden bijkomend voorzien:

Ontvanger
Bedrag
Waarvoor
Arktos vzw
48.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - 2 groepen van 12 jongeren x 16 weken
Habbekrats vzw24.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - 1 groep van 12 jongeren x 16 weken
Profo vzw24.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - 1 groep van 12 jongeren x 16 weken
Scheld'Apen vzw
24.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - 1 groep van 12 jongeren x 16 weken
Sering vzw24.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - 1 groep van 12 jongeren x 16 weken


De herziening aan de nominatief toegestane werkingssubsidies moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden om de uitbetaling te kunnen doen.

Het college legt de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vast in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor deze ondersteuning zijn, door middel van IKA-light, voorzien op volgend boekingsadres: 2LWS020105PA6615/5117000000/6496800/SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 48.000,00 EUR aan Arktos vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0410.346.721, voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tot en met 30 juni 2023, goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 24.000,00 EUR aan Habbekrats vzw, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0445.495.561, voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tot en met 30 juni 2023, goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 24.000,00 EUR aan Profo vzw, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0879.448.619, voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tot en met 30 juni 2023, goed.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 24.000,00 EUR aan Scheld'Apen vzw, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0464.931.094 voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tot en met 30 juni 2023, goed.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 24.000,00 EUR aan Sering vzw, Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0455.855.062, voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tot en met 30 juni 2023, goed.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.